1uvod 2obchod 3diskuse 4literatura 5onas 6odkazy 7kontakty

 

 

 
  Vítáme vás na místě, které se snaží podporovat v lidech lásku ke dřevu a úctu k přírodě, se kterou jsou člověk a strom od nepaměti spojeni.

Jak vznikla Cesta dřeva
Jan: při objevování krásy dřeva jsem pocítil uspokojení a naplnění až při práci s ručním nářadím. (Když kdekoliv na těchto stránkách mluvím o ruční práci, mám na mysli opravdu ruční práci, s minimálním použitím elektrické energie - el. brusek, el. hoblíků atd.) Nikoho v mém okolí jsem se stejným přístupem ke dřevu neznal. A jako samouk jsem narazil na dva problémy. První – kde sehnat dobré a kvalitní ruční nářadí a druhý – jak s ručním nářadím správně pracovat, seřizovat ho a brousit.

Popudem pro vytvoření těchto stránek tedy bylo:

  •  Nabízet kvalitní ruční nástroje, které je obtížné sehnat na českém trhu.
  •  Dalším stejně důležitým bodem je snaha o vytvoření místa, kde by se mohli řemeslníci sdružovat a předávat si rady, zkušenosti a mohli se navzájem oslovovat ke spolupráci, což přispívá k rozvoji rukodělného řemesla.

A protože Zuzka vytvářela webové stránky, zrod těchto stránek se sám nabízel.

Ruční řemesla nebereme jako „krok zpět“, ale jako trvale udržitelné zpracování přírodních materiálů a ohleduplného přístupu k přírodě. Zároveň si vážíme a prohlubujeme zkušenosti a moudrosti našich předků s nynějšími dokonalejšími nástroji i s technikami z jiných kultur. Toto vše nám umožňuje prakticky neomezené možnosti práce se dřevem.

Chceme ještě podotknout, že pro nás cesta dřeva znamená krásnou práci s tímto živým elementem a snahu o zachování ručního zpracování dřeva. Znamená to pro nás i lásku k přírodě a snaha vrátit do ní vše, co si vezmeme.

Jan Marek & Zuzana Pěkná

 

 
  Obchod - japonské pily, brusné kameny, oleje, cidliny, ocílky  
  Japonské pily  
  japonské pily  
     
  Přírodní oleje, přírodní barvy a štětce  
  povrchová úprava dřeva  
     
  Brusné kameny, pomůcky k broušení  
  přírodní brusné kameny  
     
  Hoblíky litinové, hoblíky dřevěné  
  truhlářské hoblíky  
  Měřící pomůcky, dláta, povrch. úprava  
  povrchová úprava dřeva  
  Ostatní  
  literatura